Üniversite Dayanışma Platformu’nun Kınama Metni

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Barış Ünlü, “Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar” dersinin final sınavında Kürt meselesiyle ilgili sorduğu soru nedeniyle bazı basın organları tarafından hedef gösterilmiştir. Bir bilim insanının bilgi üretme, ürettiği bilgiyi paylaşma, eğitim ve öğretim özgürlüğü hiçe sayılmıştır. Meslektaşımız Barış Ünlü’nün kendisinden beklenen bilimsel sorumluluk, ilke ve yöntemlere bağlı kalarak akademik faaliyetlerini gerçekleştirmesi nedeniyle hedef gösterilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 

Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri:

Akademi Susmayacak Platformu

AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Barış İçin Akademisyenler

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi temsilciliği

Eğitim-Sen AİBÜ temsilciliği

Eğitim-Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Şube

Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube

Eğitim-Sen İzmir 3 Nolu Şube

Eğitim-Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği

Eskişehir Eğitim Hakları Derneği

İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi

İstanbul Tabip Odası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İTÜ Asistan Dayanışması

Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu (NBU) Mülkiyeliler Birliği

ODTÜ Asistan Dayanışması

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi

Öğrencime Dokunma

SES İstanbul/Aksaray Şube

SES İstanbul/Anadolu Şube

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Sosyal İş İstanbul Şubesi

Sosyoloji Mezunları Derneği

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Vakıf Dayanışma

ELİFHAN KÖSE’YE VERİLEN CEZAYI TANIMIYORUZ!

ELİFHAN KÖSE’YE VERİLEN CEZAYI TANIMIYORUZ!
BU DAVA BİTMEDİ! ELİFHAN’IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Gerekçe, ekmek almaya gittiği sırada, başından gaz kapsülüyle hedef gözetilerek vurulan Berkin Elvan’ın ölümünün ardından Türkiye’nin pek çok şehrinde olduğu gibi Karaman’da da düzenlenen protesto eylemine katılmak ve burada dönemin başbakanına hakaret (hırsız!) içeren bir slogana iştirak iddiası.

Eyleme katılan 300 kişilik toplam içinde aralarında Elifhan Köse’nin de bulunduğu üç kişi yakın çekim yapılarak özellikle seçilmiştir. Bu yöntem açık şekilde fişlemedir ve kişilerin anayasa ve uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınan toplu gösteri ve yürüyüşe katılma hakkının açık gaspıdır. Soruşturma ve davalar açıkça demokratik, anayasal ve sendikal hakların kullanılmasını engellemek üzere bir baskı unsuruna dönüşmüş durumdadır.

Bizler, protesto hakkımızı elimizden almak ve üzerimizde hukuki bir baskı mekanizması oluşturmak amacıyla "başbakana hakaret" iddiası ile Elifhan Köse'nin hedef seçilip cezalandırılmasını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu tür protesto eylemleri her demokratik ülkede eleştiri hakkı olarak değerlendirilmektedir.

Her ne kadar, Köse’nin avukatları evrensel hukuk ve hak ilkeleri hoyratça çiğnenerek verilen bu cezayı Yargıtay’a götürecek de olsa, bizler bir kez daha, bu değerli ve yürekli kadın akademisyenin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Unutmamalı ki, katliamlara ve yolsuzluklara karşı sesini yükseltmek her vicdan sahibi insanın boynunun borcudur. Öte yandan söz konusu eylemin çağrıcıları arasında Elifhan’ın da üyesi olduğu Eğitim-Sen'in olduğu hatırlanırsa, Türkiye'nin de imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler gereği bu cezanın sendikal faaliyetin engellenmesi şeklinde de yorumlanabileceği açıktır.

Biz bu metnin imzacıları olarak bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz ki: Elifhan’ı bu haksız yargı sürecinde ve akademik hayatında hiç yalnız bırakmayacak, her zaman yanında olacağız. Gücümüz birliğimizdir.

Ya Hep Beraber, Ya da Hiç Birimiz!

https://www.change.org/p/a-elifhan-köse-ye-verilen-cezayi-tanimiyoruz-2

https://www.change.org/p/a-we-do-not-accept-the-sentence-given-to-elifhan-köse

ÜNİVERSİTE DAYANIŞMA PLATFORMUNDAN BİLEŞENLERE ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarımız,
Bilindiği gibi 2 Şubat 2013 tarihinde, İstanbul’da çok sayıda kurum, 19 il ve 38 üniversiteden yaklaşık 200 kişinin katılımı ile “Akademiye Özgürlük” temalı bir toplantı yapıldı. Toplantı sonucunda kurumlar arası dayanışma ve güç birliğinin oluşturulması kararlaştırıldı. 23 Şubat 2013 günü, 15 kurumun katılımı ile bir toplantı daha gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversitede örgütlü tüm kurumların, “Üniversite Dayanışma Platformu” (ÜDP) adıyla bir üst yapıda bir araya gelmesi kararlaştırıldı. ÜDP'nin kuruluşu 14 Mart 2013 tarihinde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.
ÜDP 37 kurumun bileşiminden oluşmaktadır.
ÜDP Eşgüdüm Kurulu, 15 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı toplantıda 8 Kasım 2014 günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Konferans Salonunda bir KONGRE yapma kararı almıştır. Kongrenin adı “BİLİM KİMİN?” olarak önerilmiştir. Bu başlık altında;
Akademi?
Sermaye?
Devlet?
Soru şıklarına yanıtlar aranacaktır. Yine kongre kapsamında giderek artan ve sistemli bir hale gelen hak ihlalleri ayrı bir oturumda tartışmaya açılacak ve bir forum niteliğinde Türkiye’deki hak ihlalleri envanteri çıkarılmaya çalışılacaktır.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız kongre programını oluşturmak için 37 bileşenimizden oluşan kurumsal katılımla bir KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU oluşturulmuştur.
7 Ağustos 2014 Perşembe saat 18.00’de İstanbul Tabip Odası'nda yapacağımız Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısına kurumunuzu temsilen bir üyenin katılımını bekleriz.
Saygılarımızla,

Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu
Kongre Sekreteri
Ali Özyurt
İletişim
0532 455 99 01
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

ÜDP KONGRESİ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
7 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE, 18:00
İSTANBUL TABİP ODASI, CAĞALOĞLU
1. Tanışma
2. ÜDP Eşgüdüm Kurulu çalışmaları hakkında bilgilendirme
3. Kongre programının oluşturulması
4. Düzenleme Kurulu oluşturulması

Adres: Türkocağı Cad. No: 17 Kat: 4 Cağaloğlu İstanbul
Tel: (0 212) 514 02 92 - 2 hat 
Fax: (0 212 ) 513 37 36 
E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.